Bitener®

СПРИ! По-малко всеки път

  • Лесна употреба
  • Веднъж дневно
  • Точна дозировка
  • Прониква в нокътя
  • Съдържа Bitrex, най-горчивата субстанция в света